Είστε εδώ

Γαληροπούλου Αναστασία, «Το ελληνοβουλγαρικό επεισόδιο του 1925», Έκφραση, τόμ. 6, τχ. 6 (Αύγουστος 1994), σ. 89-111