Είστε εδώ

Βλάχου Παναγιώτα,Γεωργίου Ελένη,Παπαδοπούλου Μαρία, «Προγραμματισμός διδασκαλίας στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄Λυκείου», Έκφραση, τόμ. 6, τχ. 6 (Αύγουστος 1994), σ. 51-61