Είστε εδώ

Γιαβάρας Θωμάς, «Ενώπιος ενωπίω;», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 134