Είστε εδώ

Ασπρουλάκης Κώστας, «Το κενό», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 127-131