Είστε εδώ

Βώρος Φανούριος Κ., «Δύο ιστορικές ανακρίβειες», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 76-82