Είστε εδώ

Γκέκας Ευάγγελος Στυλ., «Αρχαία Ελληνικά Α΄Λυκείου. Διδακτική ενότητα 23η-μέρος α΄: Λόγος παρηγορητικός (Επιτάφιος του Υπερείδη, παρ. 41-42). Διδακτική προσέγγιση», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 36-45