Είστε εδώ

Γεροφωκά Αναστασία,Κωστή Ευαγγελία, «Επιλογή και προγραμματισμός διδασκαλίας κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Λυκείου », Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 21-27