Είστε εδώ

Δρόσος Γιάννης, «Ηλιαφάνεια. Γαλάζιο», Έκφραση, τόμ. 4, τχ. 4 (Οκτώβριος 1992), σ. 113