Είστε εδώ

Γρηγοριάδης Νίκος, «Εικοσιτέσσερα χάι-κάι», Έκφραση, τόμ. 3, τχ. 3 (Οκτώβριος 1991), σ. 141-142