Είστε εδώ

Καλοδήμος Θωμάς, «Το τραγούδι της Ομηρικής Καλυψώς στη δημοτική μας ποίηση. Προσδιορισμός του χρόνου δημιουργίας ενός δημοτικού τραγουδιού», Έκφραση, τόμ. 3, τχ. 3 (Οκτώβριος 1991), σ. 96-117