Είστε εδώ

Τουμανίδου-Πατσινακίδου Συμέλα, «Ο γάμος χαρά στον Πόντο και ιδιαίτερα στα Σούρμενα του Πόντου», Έκφραση, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1989), σ. 101-108