Είστε εδώ

Πουγκακιώτου Στέλλα, «Γιορτές», Έκφραση, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1989), σ. 64