Είστε εδώ

Δημούλης Στέργιος, «Ο ερωμένος της αγωνίας. Μελέτη», Έκφραση, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1989), σ. 58-61