Είστε εδώ

Ασπρουλάκης Κώστας, «Η αξιοποίηση της κλασικής λογοτεχνίας και η επιβίωσή της στη νεοελληνική δημιουργία», Έκφραση, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1989), σ. 41-46