Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι στόχοι μας», Έκφραση, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1989), σ. 5