Είστε εδώ

«Βασικά έργα του Αποστ. Ε. Βακαλόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. (οπισθόφυλλο)