Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιογραφικό σημείωμα Irmtraud Morgren]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 226