Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιογραφικό σημείωμα Frederike Frei]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 226