Είστε εδώ

Morgner Irmtraud, «Καφέ-ω-λαι», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 225-226