Είστε εδώ

Wohman Gabriele, «Η πρόταση γάμου», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 212-215