Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Παλιότερα θυμάμαι», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 137-138