Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Τρεις το πρωί», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 137