Είστε εδώ

Κισκήρα-Καζαντζή Φανή, «Μικρό ιταλικό αφιέρωμα στον Καβάφη», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 132-133