Είστε εδώ

Montale Eugenio, «Διαβάζοντας Καβάφη», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 121