Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «A la memoria de Luis Buñuel», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 168