Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1983, τεύχος 13

«Βιβλία του Ντίνου Χριστιανόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. (οπισθόφυλλο)