Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Γιώργος Αναστασιάδης», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 114-118