Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «20 Δεκεμβρίου», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 106