Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Ν.Γ. Πεντζίκης», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 102-108