Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιογραφικά σημειώματα. Aras Ören]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 84