Είστε εδώ

Bozkir Hasan, «Εγώ μήπως;», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 80-84