Είστε εδώ

Naoum Yusuf, «Η γη της επαγγελίας», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 77