Είστε εδώ

Πασχάλης Νίκος, «[Bruce Dawe]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 57