Είστε εδώ

Πασχάλης Νίκος, «[Grace Perry]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 56