Είστε εδώ

Morgan Edwin, «Υπερσεληνιακό διάστημα Μάρτιος 1972», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 46-47