Είστε εδώ

MacCaig Norman, «Καινούργιοι πίνακες», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 43