Είστε εδώ

Νικολαΐδης Βασίλης, «Η φόλα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 243