Είστε εδώ

Μπάνου Νίνα, «Παραλλαγή», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 241