Είστε εδώ

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «Νερό στο ποτάμι», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 227