Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Ο επανέλεγχος», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 225-226