Είστε εδώ

Λιβιεράτος Βαγγέλης, «[Πολλά λέγονται]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 217-218