Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «[Ένα φωτισμένο εργοστάσιο]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 216