Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «[Κουρσάκια]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 214-215