Είστε εδώ

«Βιβλία του Ντίνου Χριστιανόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. (οπισθόφυλλο)