Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Τα μουσεία της Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 169