Είστε εδώ

Καππάτος Ρήγας, «[Juan Sanchez Peláez]», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 144