Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Ανοικτή γραμμή», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 136