Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Το όργανο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 121-122