Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Ο δάκος της νύχτας», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 119