Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Μετανάστες του εσωτερικού νερού», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 115